هدف‌های مشترک جنبش چپ ایران: آزادی، عدالت اجتماعی، صلح، حاکمیت ملی

امروزه مشکلاتی بسیار جدّی در ایران وجود دارد که همهٔ عرصه‌های زندگی مردم و به‌ویژه معیشت اکثریت مردم یعنی زحمتکشان و تهی‌دستان را به تباهی کشانده است.…

بیانیهٔ حزب کمونیست چین دربارهٔ برگزاری ششمین نشست کمیتهٔ مرکزی منتخب نوزدهمین کنگرهٔ حزب کمونیست چین

طبق بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر [۲۷ آبان] منتشر شد، در نشست مهم [کمیتهٔ مرکزی] حزب کمونیست چین قطعنامهٔ پراهمیتی در مورد دستاوردهای بزرگ و تجربهٔ تاریخی تلاش‌های ۱۰۰ ساله حزب کمونیست چین تصویب شد.

حزب کمونیست چین: رسالت و خدمات آن

نگاهی به سند مهم منتشر شده از سوی حزب کمونیست چین دوامِ سیستم سیاسی‌اش در طول بیش از هفت دهه اخیر، رویکردش به دموکراسی، و چگونگی عزمش به توسعه‌ یافتن به جامعهٔ سوسیالیستی‌ای مرفه تا سال ۲۰۴۹ / ۱۴۲۸ خورشیدی را نشان می‌دهد.…

برخی مسائل نظری و عملی در مورد سوسیالیسم و مسیر حرکت ویتنام به سوی سوسیالیسم

به مناسبت ۱۳۱مین سالگرد تولد صدر هوشی‌مین (۱۹ مه ۲۰۲۱/۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) و انتخابات نمایندگان مجلس ملّی پانزدهم و شوراهای مردمی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ در روز ۲۳ مه/۲ خرداد، دکتر نویِن فو ترونگ، دبیرکل کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ویتنام (CPV) مقاله‌ای با عنوان ”برخی مسائل نظری و عملی در مورد سوسیالیسم و مسیر حرکت ویتنام به سوی سوسیالیسم”نوشته است.…