بانک جهانی؛ اقتصاد چین در سال آینده ۷.۹ درصد رشد خواهد داشت

در گزارش بانک جهانی که روز دوشنبه منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی چین در سال جاری به ۲ درصد افزایش یافته است علاوه بر این، بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد چین در سال آینده ۷.۹ درصد رشد خواهد داشت.…