صدراعظم اتریش؛ رویکرد متفاوت برسر بسیاری از موضوعات با آمریکا داریم

صدر اعظم اتریش در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست تصریح کرد، این کشور با آمریکا بر سر بسیاری از موضوعات از جمله خط لوله گاز ‘نورد استریم ۲’ و تغییرات آب وهوایی رویکردی متفاوت دارد.…