برگ‌برگ تاریخ معاصر میهن ما با تلاش ومبارزۀ حزب توده ایران گره خورده است

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت هشتادسالگی حزب! فرخنده باد هشتاد سال پیکار خستگی‌ناپذیر حزب توده‌ها برای استقرار آزادی، استقلال، حکومت ملی و مردمی و تحقق حقوق کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و خلق‌های محروم ایران!…

نتیجه تسلط مافیا و دلالان؛ رفتن به سمت استثمار هر چه بیشتر نیروی کار و بریدن نان کارگران بوده است

یک فعال کارگری گفت: تمام آنچه تاکنون به نام اصلاح قانون کار دیدیم در واقع رفتن به سمت استثمار هر چه بیشتر نیروی کار و بریدن نان کارگران بوده و این نتیجه‌ی تسلط مافیا و دلالان بر روی کارگران است.…

برده‌داری مدرن؛ غم نان، کارگران صیاد را به کار اجباری وامی‌دارد

اتحادیه‌های کارگری در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تشدید استثمار و خشونت علیه کارگران صیاد منتشر کرده‌اند.…