صدای بلند فاشیسم از دهان نحله‌های مخالفش

فاشیسم را اگر از خاستگاه نخستینش و از ظهور تا سقوطش در قالب ایدئولوژی و مکتب ساقط شده در دوره تاریخی معینی ارزیابی کنیم، داوری ناقص از آن ارائه کرده‌ایم.

تهدید و وارد آوردن فشار علیه «جبههٔ ملی ایران» و «نهضت آزادی ایران» را محکوم می‌کنیم!

ارگان‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در مسیر سرکوب خیزش مردمی برگزاری نشست میان اعضای جبهه ملی ایران و نهضت آزادی ایران را مانع شدند.

سازمان‌های جعلی از عوامل موثر در گمراهی و بی‌سازمانی کارگران

نمی‌توان بدون نظر و رای کارگران به نام آن‌ها شورا یا سندیکا ساخت و از آن بدتر شورایی برای هدایت اعتراضات آنها سازمان داد!

مبارزهٔ کارکنان رسمی صنعت نفت برای حقوقی‌که از دستیابی به‌آن بازمانده‌اند!

طی سالیان اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت برای تأمین منافع‌شان به‌شکل‌هایی گوناگون مبارزه کرده‌اند.

قتل معترضان زیر شکنجه

بر اساس تحقیقات کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان، از ابتدای اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، دستکم ۱۵ نفر در بازداشت بر اثر شکنجه برای اعتراف‌گیری و یا در نتیجه جلوگیری از دریافت درمان موثر بعد از زخمی شدن با گلوله، به قتل رسیدند.