کرونا منجر به گرسنگی فاجعه‌بار خواهد شد

عارف حسین، یکی از اعضای برنامه جهانی غذای سازمان ملل، گفت: راه‌حل واقعی وجود تست و درمان برای همه است، اما تا آن زمان ما باید اطمینان حاصل کنیم که زندگی مردم و معیشت‌شان را نجات می‌دهیم.…

رسانه‌های آفریقا: هدف آمریکا تهمت به روابط چین و آفریقا است

گروه‌های مخالف در داخل آمریکا ترامپ را متهم کردند که تلاش دارد تا با تهمت‌زدن و حمله به چین، فشار انتقادهای داخلی را به سوی چین سوق دهد…

واشنگتن پست: بازنده نهایی جنگ قیمتی نفت، آمریکاست

پس از آنکه روس‌ها درخواست سعودی‌ها برای کاهش میزان تولید نفت را نپذیرفتند، عربستان آتش به جان بازار انداخت و بهای این ماده سیاه را به پست‌ترین جایگاه در دهه‌های اخیر کشاند.…

برنی سندرز؛ اولین کارم در مقام رئیس‌جمهور، لغو ممنوعیت ورود مسلمان‌ها خواهد بود

سناتور نام آشنا و نامزد سوسیال دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد، لغو مواضع «نژادپرستانه» دونالد ترامپ از قبیل ممنوعیت ورود مسلمان‌ها اولین اقدام او در مقام رئیس‌جمهور خواهد بود.…