پیروزی کاندیدای حامی روسیه در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مولداوی!

کاندیدای حامی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری مولداوی پیروزی خود در این انتخابات را اعلام کرده که این امر مسیر نزدیک شدن این جمهوری سابق شوروی به روسیه را هموار خواهد کرد.…