گزارشی مختصر از اذیت و آزار و فشار بر زندانیان!

بنا به اخبارهای دریافتی در طی هفته جاری فشارها و محدودیتها بر زندانیان زندان های مختلف افزایش یافته که مروری مختصر بر اتفاقات این هفته داریم.

 

با سیاستی جدید در زندان های جمهوری اسلامی مواجه هستیم که برای در هم شکستن و ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراض در زندانها، زندانیانی که زمان اجرای حکمشان فرا رسیده است با ضرب و شتم بسیار و دستبند و پابند و چشم بند به سلولهای انفرادی منتقل می کنند. یک نمونه آن در بند ۵ زندان مرکزی کرج انجام شده است و عامل اصلی آن فردی به نام گرامی مدیر داخلی زندان مرکزی کرج می باشد.

 

موضوع و فشار دیگری که باعث رنج و عذاب زندانیان و همچنین خانواده های آنها شده است عدم تحویل گیری لباسهای زمستانی زندانیان به بهانه پیدا شدن مواد مخدر در لباس زندانیان بوده است که این در شرایطی بوده که به خود زندانیان سیاسی نامه داده بودند که می توانند خانواده هایشان لباس گرم برای آنها بیاورند، اما در نمونه ای که در زندان رجایی شهر بوده، علیرغم اینکه خانواده های این زندانیان از راه های دور به منظور ملاقات و آوردن لباسهای زمستانی اقدام کرده بودند، اما مسئولین زندان رجایی شهر از گرفتن لباسها خودداری کردند و همچنین برای آزار و اذیت بیشتر مسئولین سالن ملاقات فقط ۱۰دقیقه اجازه ملاقات دادند و با کوتاه کردن زمان ملاقات و قطع کردن آن و سپس بیرون راندن خانواده ها از سالن ملاقات، فشار روحی دیگری را هم به خانواده ها و هم به زندانیان وارد آوردند.

 

در ایجاد فشار بر زندانیان نمونه دیگر در زندان رجایی شهر کرج می باشد که به دلیل منطقه سردسیری آن، آب بسیار سرد می باشد ولی نه تنها در این زندان آب گرم وجود ندارد بلکه سیستم گرمایشی مناسب و استانداردی نیز موجود نیست. از طرف دیگر به لحاظ پزشکی و وضعیت بهداری زندان رسیدگی وجود ندارد و از نظر دارو و درمان در مضیقه هستند و این مشکلات زندانیان را چندین برابر می کند.

 

در خبرها داشتیم که درب هواخوری سالن ۱۲زندان رجایی شهر را به دلایل موهوم و ایجاد فشار و آزار و اذیت زندانیان بسته بودند.

 

در آخرین خبرهایی که در رسانه ها هم منتشر شد، شرط ملاقات را زدن دست بند و پابند به زندانیان سیاسی گذاشته بودند که با مخالفت و مقاومت شدید زندانیان سیاسی مواجه شد.

 

نمونه دیگر در سالن ۱۲زندان رجایی شهر کرج می باشد که به دستور دادستان تهران، مسئولین این زندان برای زجر کش کردن و به مرگ تدریجی میراندن این زندانیان، همه پنجره های این سالن را با چندین ورقه آهنی با سوراخهای ریز بسته اند و فضای نفس کشیدن در سالن را هر چه محدودتر کرده اند و این عمل بدون تهویه ماندن و آلوده شدن فضای سالن شده است.

 

لازم به ذکر است که شهیدان، شاهرخ زمانی، علی رضا کرمی، منصور رادپور و خیرآبادی در همین سالن بودند و به مرگی جانگاه جان باختند.

 

کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۶ آبان