سخنگوی طالبان: با ایران روابطی داریم و برای ایجاد روابط بیشتر در تلاشیم

ملا ذبیح الله، سخنگوی رسمی و مرد شماره دو طالبان افغانستان تایید کرد که این جنبش با ایران روابطی دارد.

 

به گزارش “العربیه”، ذبیح الله گفت: “ما با ایران روابطی داریم و برای ایجاد روابط بیشترهم تلاش می کنیم”. با این حال وی گزارش در باره تعیین نماینده ویژه طالبان برای ایران را تکذیب کرد.

 

“العربیه” در این گزارش یاداور شد که ذبیح الله حدود یک سال و نیم قبل گفته بود طالبان تکنولوژی پهپادی را از یک کشور دریافت کرده اند و قرار است تسلیحات و تجهیزات دیگری نیز دریافت کنند. نام این کشور ذکر نشده بود.
اسپوتنیک