حمایت معلمان اخراجی و بازنشسته از اسماعیل عبدی

بنا به گزارش رسیده روز شنبه ۲۴ مهرجمعی از معلمان اخراجی و باز نشسته سالهای ۵۹ و ۶۰ در سنندج طی بیانیه‌یی صدور حکم۶ سال زندان برای اسماعیل عبدی را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم ناعادلانه شدند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: اسماعیل عبدی معلمی است که از حقوق و دستمزد خود و همکارانش دفاع کرده و خواستار پیگیری تمامی نهادهای بین الملی برای آزادی وی شدند.
این معلمان با اشاره به نقشه‌های وزارت اطلاعات برای ضربه زدن به تشکلات کارگری در سنندج، اظهار داشتند که این اقدامات نه تنها ضربه‌ای به بدنه کارگری و معلمان نتوانسته وارد کند، که فعالان این عرصه را محکمتر و مصمم‌تر کرده است
کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۲۶ مهر