جنگ، ۲ میلیون کودک یمنی را از تحصیل در مدارس محروم کرده است!

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که بیش از ۳۵۰ هزار کودک یمنی در سال تحصیلی گذشته نتوانستند به دلیل ادامه خشونت و بسته بودن مدارس به تحصیل بپردازند.

 

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، این سازمان در گزارشی اعلام کرد، تعداد کودکانی که در حال حاضر در یمن به دلیل جنگ و آوارگی از تحصیل در مدرسه محروم هستند، از مرز دو میلیون کودک می‌گذرد.

 

نابسامان شدن روند آموزشی در یمن با ادامه جنگ بیشتر می‌شود و این مساله تهدیدی را برای محروم شدن صدها هزار کودک از تحصیل در سال‌های آتی به وجود می‌آورد.

 

علاوه بر محرومیت از تحصیل به دلیل جنگ،سایر دانش آموزان با مشکل کمبود شدید کتاب‌ه