تظاهرات در برلین در اعتراض به سیاست های ناتو

شماری از مخالفان ناتو در اعتراض به سیاست های این سازمان دست به برگزاری تظاهرات در شهر برلین زدند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، هزاران معترض به سیاست های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز با برگزاری تظاهرات در برلین مخالفت خود را با خط مشی های این سازمان اعلام کردند.

 

تظاهرات کنندگان با اعلام در خواست مبنی بر پایان دادن به حضور نیروهای نظامی آلمان در سایر کشورها خواستار تغییر سیاست های مرتبط با این زمینه شدند.

 

شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر «نه به ناتو» شعارهایی علیه این سازمان سر دادند.

 

این افراد همچنین مخالفت خود را با استقرار نیروهای ناتو در مرز روسیه اعلام کردند.

مهر