بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: گروه‌های سیاسی بیشتر دقت کنند!

اخیرا تعدادی از تشکل های سیاسی فرهنگیان که رویکرد کلی آنها حمایت از دولت فعلی است ، برنامه ای تحت عنوان همایش همدلی با حضور جناب آقای دانش آشتیانی ،کاندیدای محترم وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده اند.

برگزاری جلسه ، همایش ، دیدار و…با کاندیدای وزارت و یا با هر مقام مسئولی توسط گروه های مختلف ، محل هیچ ایرادی نمی تواند باشد .

اما آنچه که توجه بسیاری از فرهنگیان کشور را به خود جلب کرد و موجب اعتراض آنها شد استفاده از عنوان « شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان » بود که این گروه ها برای معرفی خود برگزیده بودند.

از آنجا که شورای هماهنگی عنوانی شناخته شده برای جامعه فرهنگیان کشور است و از اسفند سال ۱۳۸۰ این شورا با عضویت تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور موجودیت یافته است و بسیاری از کنش های صنفی در پانزده سال اخیر با نام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور انجام شده است ، انتظار می رفت گروه های سیاسی ، در انتخاب عنوان همایش دقت لازم را به عمل می آوردند تا زمینه ایجاد سوتفاهم و تلقی استفاده ابزاری از عنوان شورا برای مقاصد غیرصنفی فراهم نمی گردید.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور