اردوغان شرط‌بندی علیه اسد را باخته است

زمانی که اردوغان در سال ۲۰۱۱ از شورشیان در برابر دولت اسد به امید به دست آوردن نفوذ در سراسر خاورمیانه حمایت کرد شاید فکر نمی کرد که اوضاع آنطور که فکر می‌کند پیش نمی‌رود و او در این قمار بازنده خواهد بود.…