ناصر زرافشان؛ رییس‌دانا ذات‌الریه داشت ولی منشا ذات‌الریه لزوما کرونا نیست

ناصر زرافشان درباره شایعه فوت فریبرز رئیس‌دانا بر اثر کرونا گفت: تمام خبرهایی که در زمینه ابتلای فریبرز رئیس‌دانا به ابتلای کرونا منتشر شده، صحت ندارد.…