دمشق و مسکو: آمریکا مانع اصلی بازگشت سوریه به وضعیت عادی است

هیأت‌های هماهنگی روسیه و سوریه تأکید کردند که حضور غیر قانونی آمریکا و همپیمانانش در سوریه، مانع اصلی بازگشت این کشور به وضعیت عادی است؛ زیرا منابع سوریه را غارت می‌کنند و در حال ایجاد تنش در منطقه هستند …