سندرز؛ انقلاب کوبا واقعا انقلابی در زمینه ارزش‌ها بود!

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درگزارشی به روایت سفر سه دهه قبل «برنی سندرز» نامزد انتخابات سال ۲۰۲۰ آمریکا به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۸ میلادی پرداخت و نوشت: سندرز در آن سفر از سیاست خارجی و داخلی آمریکا انتقاد کرد.…