فقر، نژادپرستی، و بی‌عدالتی که با کووید – ۱۹ درآمیزند، بر شدت همه‌گیری کرونا می‌افزایند

به‌نظر درست نمی‌آمد. تارنمای حزب کمونیست کلمبیا در تاریخ ۵ اکتبر [۲۰۲۰]، تأملات یک پزشک درباره مشخص ساختن مجدد یک بیماری را منتشر کرد.…

سناتور روس: آمریکا و اتحادیه اروپا در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند

سناتور روس معتقد است صرف‌نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، فاصله گرفتن متقابل اتحادیه اروپا و ایالات متحده اجتناب ناپذیر بوده و این واقعیت در عرصه سیاست خارجی، روابط اقتصادی و حتی مهاجرت مشهود است.…

کارگران، عهده‌دار معیشت بیش از ۶۳ درصد جمعیت کشور، طرد شدگان رژیم ولایی

نمایندگان مجلس، نه تورم را مهار کردند؛ نه توانستند ماده هفت قانون کار و قراردادهای دائم کار را احیا کنند و نه دولت را به ترمیم مزد در نیمه دوم سال مجاب کردند؛ هرچه بوده فقط حرف و شعار بود…

اعتصاب کارگران واحدهای تعمیراتی پتروشیمی فناوران‌

کارگران واحدهای تعمیراتی شرکت پتروشیمی فناوران در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، صبح امروز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ در اعتراض به پایین بودن میزان حقوق و نابرابری در مزایا دست به اعتصاب زدند.…