یک کارگر اردبیلی هنگام تعمیر سقف و دیوار طویله بر اثر ریزش آوار جان خود را از دست داد

روز گذشته یک کارگر ۴۵ ساله بر اثر ریزش سقف طویله جان خود را از دست داد.

 

روز گذشته، یک کارگر ۴۵ ساله در روستای جغتاب از توابع شهرستان کوثر در استان اردبیل هنگام تعمیر سقف و دیوار طویله بر اثر ریزش دیوار قدیمی، زیر آوار مانده و جان خود را از دست داد.

 

از قرار معلوم، پس از اینکه او را زا زیر آوار بیرون کشیدند، دیگر زنده نبوده است.

 

این کارگر کشاورز، صاحب چند فرزند بوده است.
ایلنا