محکومیت ابوالفضل قدیانی به زندان

فرزند ابوالفضل قدیانی از حکم محکومیت جدید پدرش به سه سال زندان در دادگاه بدوی خبر داده است؛ او از تاریخ صدور، ۲۰ روز فرصت دارد که به این حکم اعتراض کند و تجدیدنظر خواهی کند.

 

مرتضی قدیانی در توییتی که این خبر را داده است، نوشت که این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام صادر شده است.

 

به نوشته‌ی وی، این حکم به دلیل استنکاف ابوالفضل قدیانی از حضور در دادگاه به صورت غیابی صادر شده است.

 

بنا بر این خبر، در حکم از باب مجازات تکمیلی ابوالفضل قدیانی به او تکلیف شده است که نسبت به مطالعه و رونویسی کتاب‌های زیر اقدام نماید:

 

حکایت زمستان به قلم سعید عاکف، داستان سیستان به قلم رضا امیرخانی، کتاب دشمن شناسی، انتشارات انقلاب اسلامی.

انصاف نیوز