طوفانی در راه، ضرورت همگرایی ملی

مردم ایران به سوی یک تعیین تکلیف نهایی با حاکمان خود پیش می‌روند. در این مسیر، نیروهای سیاسی و جبهه‌های مختلف، آن قدر جابجا می‌شوند تا به آرایش نهایی برسند. امکان سوء استفاده و موج‌سواری از خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی همواره از سوی نیروهای فرصت‌طلب داخلی و خارجی وجود دارد. اگر آلترناتیو ملی و مردمی شکل نگیرد، امکان این که هدایت اعتراضات به دست گروه‌های وابسته به جناح‌های رانتی داخلی و یا بیگانگان بیفتد، زیاد است.

 

از همین رو ، و براساس یک ضرورت تاریخی، باری سنگین بر دوش نیروهای اپوزیسیون ملی قرار دارد. در شرایط بحرانی پیش رو، کمتر کسی به افرادی می‌پیوندد که قرار است از قدرت کنار روند. اگر آلترناتیو ملی _مردمی به خوبی شکل گیرد، می‌تواند با قدرت در برابر نیروهای فرصت‌طلب داخلی وخارجی بایستد، و نیروهای جدید اجتماعی را، به صفوف خود بکشد. نیروها و اقشار دلبسته به نظام جمهوری اسلامی نیز، در این سیر رخدادهای پیش رو ، قبل از آن که دیر شود، باید جایگاه خود را مشخص کرده، و از پرداخت هزینه‌ی تغییرات و تحولات اجتناب‌ناپذیری که در راه است، بکاهند.

 

اکنون، مسئولیت تاریخی بزرگی، در برابر همه‌ی شخصیت‌ها و گروه‌های اپوزیسیون ملی، در داخل و خارج کشور، قرار گرفته، تا از منافع فردی و گروهیِ خود عبور نموده، و با لحاظ شرایط خطیر کنونی، و مطالبات همگانی مردم، چشم‌اندازی نو و امیدوارکننده، در برابر دید همگان، بگشایند.

 

ایرانِ سال ۱۳۹۸، با نارضایتی و انبوه مطالبات برآورده نشده، به انبار باروتی تبدیل شده است. و باید پیشاپبش، برای هدایت و مدیریتِ این موج عظیمِ بغض و خشم و کینه و نارضایتی، چاره‌ای ملی و دمکراتیک اندیشه شود، وگرنه، سلطان‌سازان و قدرت‌سازان، با مهره‌های در آب نمک خوابانده‌ی خویش، از جمله برخی از جناح‌های رانتی، برای ایران فردا، تصمیم خواهند گرفت! و بار دیگر، از این چاه، به چاهی دیگر، و از این استبداد به استبدادی دیگر خواهیم افتاد!

حمید آصفی

سحام نیوز

گرایش به‌ حرکت‌ها و خواست‌های مردمی، و ظهور صف‌بندی‌های ضد چپ

سال ۱۳۹۷ به‌عنوان سالی فراموش‌نشدنی و تعیین‌کننده در طول تاریخ چهل‌سالهٔ حکومت اسلامی ثبت خواهد شد، زیرا مردم در این سال مستقیماً به صحنه تحول‌های کشور وارد شده‌اند و بر آن‌ها اثر گذاشته‌اند و همچنین در طی این سال واقعیت‌هایی مهم نیز در مورد نیروهای سیاسی و اپوزیسیون نمایان شده‌اند.

ادامه »

ایران, سیاسی, مقاله

برگماشتن یک جنایتکار به‌ریاست قوۀ قضائیه، نشانه‌ای روشن از برنامه‌های رژیم برای تشدید جو سرکوب و اختناق!

بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران: برگماشتن یک جنایتکار به‌ریاست قوۀ قضائیه، نشانه‌ای روشن از برنامه‌های رژیم برای تشدید جو سرکوب و اختناق!

ادامه »

ایران, بیانیه, حقوق بشر, سیاسی, قضایی

تأملی بر بحران سیاسی حکومت ولایی ورشکسته و مستأصل

آنان که در ایران با دیدی واقع‌گرایانه به موضوع‌های سیاسی و اقتصادی جامعه می‌نگرند، به‌سادگی درمی‌یابند که فضای اجتماعی و سیاسی کشور در حال حاضر آن‌چنان دگرگون شده است که هرنوع حرکت و سخنوری سران حکومت دربارهٔ تهدیدهایی که متوجه کشور است با تمسخر و انزجار مردم روبرو می‌شوند.

ادامه »

ایران, سوریه, سیاسی, مقاله

آزادی هر جامعه در گرو آزادی زنان آن جامعه است

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن   فرخنده باد هشتم مارس، روز گرامیداشتِ مبارزۀ تاریخی و قهرمانانهٔ زنان جهان برای رهایی از ستم جنسیتی، و برای برابری حقوق و دستیابی به دنیایی رها از خشونت و اندیشه‌های قرون وسطایی بر ضد زنان!

ادامه »

المان, امریکا, ایران, جهان, حقوق بشر, زنان, سیاسی, یادنامه