حجم بارش‌های کشور از مرز ۲۸۳ میلی‌متر عبور کرد

حجم بارش‌های فصل پاییز و زمستان کشور از ابتدای سال آبی ۹۸-۹۷ (اول مهرماه) تا ۱۷ فروردین ۹۸ به ۲۸۳/۸ میلی‌متر رسید که در مقایسه با میانگین ۱۱ ساله اخیر از ۱۶۷/۱ میلی‌متر افزایش برخوردار بوده است.

 

به‌ گزارش ایلنا از وزارت‌ نیرو، بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک کشور، میزان بارندگی‌ها طی مدت مشابه سال آبی ۹۷-۹۶ در این حوضه‌ها ۱۰۰/۷ میلی‌متر گزارش شده است.

 

این میزان بارش، از سال آبی گذشته ۱۸۲ درصد بیشتر شده و نسبت به میانگین بلندمدت۵۰ ساله از ۴۴ درصد و در مقایسه با میانگین ۱۱ ساله اخیر (از سال آبی ۸۷/۸۶ تا سال آبی ۹۷-۹۶) از ۷۰ درصد رشد برخوردار بوده است.

 

در آمار بارش تجمعی از اول مهرماه تا ۱۷ فروردین‌ماه، نسبت به میانگین ۵۰ ساله ۱۹۶/۶ میلی‌متر افزایش مشاهده می‌شود.

 

بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۴۹۰ میلی‌متر بارش و حوضه آبریز مرزی شرق با ۶۸   میلی‌متر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک برخوردار بوده‌اند.

 

بر همین اساس، میزان بارندگی سال آبی جاری در حوضه مرزی شرق ۱۸ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۵۰ ساله اخیر گزارش شده است.