با ۵ درصد افزایش، ۴۲۴ نفر در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در سال گذشته ۴۲۴ نفر به دلیل حوادث کار فوت کردند و به مراکز پزشکی قانونی این استان ارجاع شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۶) پنج درصد افزایش داشت.

 

از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درسال ۱۳۹۷ از ۴۰۳ نفر فوتی به دلیل حوادث ۴۱۹ نفر مرد و ۵ نفر زن بودند.

 

بر اساس قوانین موجود حوادث ناشی از کار با ۲ ویژگی مشخص می‌شود؛ حوادثی که حین انجام وظیفه و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می‌دهند.

 

با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور است که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می‌توان بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

ایرنا