بالا گرفتن مناقشات در دولت ائتلافی آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی

نشریه “دی سایت” آلمان در مطلبی از بالا گرفتن مناقشات در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله افزایش بودجه نظامی این کشور خبر داد.

 

در حالی که سیاتمداران اتحادیه احزاب متحد مسیحی از درخواست وزیر دفاع آلمان برای افزایش 12 میلیارد یورویی بودجه ارتش آلمان حمایت کرده اند، اما حزب سوسیال دموکرات و اپوزیسیون آلمان با این مسئله مخالف بوده و آن را نوعی زانو زدن در برابر ترامپ ارزیابی کرده اند.

 

رئیس جمهور آمریکا بارها از دولت آلمان افزایش بودجه نظامی به 2 درصد تولید ناحالص ملی را درخواست کرده است.

 

به نوشته نشریه “دی سایت” آلمان به این ترتیب در دولت ائتلافی آلمان اختلافات درباره میزان افزایش بودجه ارتش آلمان بالا گرفته است.

 

“نوربرت روتگن”، رئیس کمسیون سیاست خارجی آلمان از حزب دموکرات مسیحی درخواست وزیر دفاع آلمان برای افزایش بودجه دفاعی ارتش با توجه به هدف مد نظر ناتو برای افزایش بودجه دفاعی اعضاء به 2 درصد تولید ناخالص ملی را ضروری دانسته است. “ارکاردت رهبرگ” از دیگر سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی هم نظری مشابه روتگن در این باره را دارد.

 

این در حالی است که “یوهانس کاهرس”، از کارشناسان بودجه حزب سوسیال دموکرات آلمان بر این باور است که هیچ ضرورتی برای تن دادن به خواست وزیر دفاع آلمان وجود ندارد. به گفته وی دولت آلمان بر اساس قرارداد ائتلافی پول بیشتری را برای ارتش آلمان در نظر گرفته است و مهم است که وزارت دفاع آلمان حالا ساختارها و فرآیندهای خود را با همین میزان پول شایسته عمل کند.

 

رئیس حزب سبز آلمان هم بر این عقیده است که ارتش آلمان دیگر به پول بیشتری نیاز ندارد، بلکه باید پول های موجود را به صورت معقول و منطقی به کار گیرد.

 

معاون رئیس فراکسیون چپ ها در پارلمان آلمان هم بر این عقیده است که درخواست وزیر دفاع کشورش برای افزایش بودجه دفاعی نوعی زانو زدن و ادای احترام شرم آور به ترامپ است که خواستار افزایش بودجه نظامی آلمان است.

 

کابینه آلمان می خواهد روز چهارشنبه معیارهای بودجه برای سال 2019 و برنامه های مالی تا سال 2022 را تصمیم گیری کند. پارلمان آلمان هم باید درباره بودجه آینده در پاییز تصمیم گیری کند.

تسنیم